Možnosti platby

P o uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie o spracovávaní objednávky. Daňový doklad – faktúru Vám zašleme spolu s objednaným tovarom. Pri objednávkach v sume rovnej alebo vyššej ako 100 EUR si predávajúci vyhradzuje právo žiadať platbu bankovým prevodom vopred.

Ponúkame možnosti platieb na území Slovenskej republiky:

– Platba v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby GLS a pri osobnom odbere na sklade našej firmy. Za tovar platíte až pri jeho doručení/prevzatí.

– Bezhotovostná platba prostredníctvom prevodu na náš účet v ČSOB, a.s., č. účtu: 4019579444/7500 (EUR), IBAN: SK60 7500 0000 0040 1957 9444.

Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

– Platba priamym vkladom v ČSOB, a.s. na č. účtu: 4019579444/7500 (EUR), IBAN: SK60 7500 0000 0040 1957 9444.

Pri platbe vopred bankovým prevodom tovar expedujeme požadovanou formou bezodkladne po obdržaní platby na náš bankový účet. Pri vklade peňazí v banke predávajúceho nabehne platba okamžite; v prípade transakcie medzi dvoma rôznymi bankami môže prevod peňazí trvať 3-4 dni.

Upozornenie: Pri platbe bankovým prevodom uvádzajte ako Konštantný symbol číslo “0308″ a ako Variabilný symbol uveďte číslo objednávky.

Ponúkame možnosti platieb na území Českej republiky:

– Platba v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby Uloženka s.r.o. Za tovar platíte až pri jeho prevzatí od doručovateľa.

– Bezhotovostná platba prostredníctvom prevodu na náš účet v Československej obchodnej banke, a. s., č. účtu: 264199519/0300 (CZK), IBAN: CZ19 0300 0000 0002 6419 9519.

Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

– Platba priamym vkladom v Československej obchodnej banke, a. s. na č. účtu: 264199519/0300 (CZK), IBAN: CZ19 0300 0000 0002 6419 9519.

Pri platbe vopred bankovým prevodom tovar expedujeme požadovanou formou bezodkladne po obdržaní platby na náš bankový účet. Pri vklade peňazí v banke predávajúceho nabehne platba okamžite; v prípade transakcie medzi dvoma rôznymi bankami môže prevod peňazí trvať 3-4 dni.

Upozornenie: Pri platbe bankovým prevodom ako Variabilný symbol uveďte číslo objednávky.