Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

K úpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu sú v súlade príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

Poskytovateľom služieb je Musetti Slovakia, s.r.o., so sídlom Hraničná 53 821 05 Bratislava IĆO: 35930811, IČ DPH: SK2021991972, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 35672/B. (ďalej iba „predávajúci“).

Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese: http://www.babyparadise.cz (ďalej iba elektronický obchod). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

2. Objednávka

V našom elektronickom obchode môžete uskutočniť nákup kedykoľvek počas užívania stránky. Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie e-mailové, prípadne telefonické, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Po Vašom záväznom potvrdení objednávky na stránke nášho elektronického obchodu sa objaví automatická správa „Potvrdenie o vytvorení objednávky“ ako sumár celej objednávky.

Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy a záväznou pre obe strany sa stáva v momente obdržania e-mailovej správy „Stav objednávky: V procese spracovania.“.

V prípade voľby platby v hotovosti Vami objednaný tovar Vám bude vyexpedovaný z nášho skladu najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa prijatia objednávky.

Ak si zvolíte osobný odber na Slovensku budeme Vás kontaktovať a dohodneme termín a výdajné miesto.

V prípade voľby platby vopred bankovým prevodom Vám budú zaslané platobné inštrukcie. V tomto prípade bude tovar expedovaný až po prijatí platby na náš bankový účet.

V momente odoslania tovaru, budete o tomto informovaný e-mailovou správou „Tovar bol odoslaný“.

Za splnenie objednávky sa považuje dodanie tovaru na uvedenú adresu. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom zvyčajne obsahuje daňový doklad (faktúru) a návod na použitie výrobku v slovenskom jazyku.

Elektronický obchod ručí kupujúcemu za:

 • dodržanie ceny, platnej v čase odoslania objednávky kupujúcim
 • odoslanie tovaru v takom obale, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy
 • odoslanie tovaru v množstve a sortimente, uvedenom v záväznej objednávke

3. Storno objednávky

Z ákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V tomto prípade je potrebné dodržať nasledovné podmienky:

 • pošlite e-mail na info@babyparadise.cz s tým, že uplatňujete nárok na jednostranné odstúpenie od zmluvy, s uvedením čísla objednávky a s požiadavkou na vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet číslo (uvediete správne číslo účtu).
 • tovar doručte na vlastné náklady na adresu predávajúceho
 • tovar bude prijatý len čistý, nepoškodený, nepoužitý, v pôvodnom obale, kompletný (vrátane príslušenstva, návodu a pod.) a s priloženou originálnou faktúrou. Z tohto dôvodu je potrebné zaslať tovar doporučene a u prepravcu tovar poistiť na kúpnu sumu;
 • pri splnení vyššie uvedeného budú kupujúcemu vrátené peniaze na účet v zmysle zákona najneskôr do 15 kalendárnych dní.

elektronický obchod si vyhradzuje právo stornovať objednávku v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené kontaktné údaje kupujúceho, neodpovedanie na e-maily, a pod.)
 • tovar sa už nevyrába, prípadne nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila nákupná cena jeho dodávateľom a v čase potvrdenia objednávky tieto skutočnosti neboli predávajúcemu známe. V takomto prípade bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

4. Ceny

P redajné ceny na stránkach elektronického obchodu sú uvedené s DPH (predávajúci je platca DPH) a bez poplatkov za poštovné.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, ale zaväzuje sa uplatniť ceny uvedené na stránkach v danom čase objednávky.

5. Dopravné podmienky

V äčšinu tovaru v našej ponuke máme na sklade. Tento tovar je odosielaný ihneď, najneskôr do dvoch pracovných dní. Tovar, ktorý nemáme na sklade sa na stránkach nášho obchodu zobrazuje s poznámkou „Na objednávku“. Znamená to, že ho musíme najprv objednať u výrobcu, prípadne je tovar už na ceste, no nebol ešte vyskladnený.
Doba dodania tovaru sa líši. Niekedy vieme priviezť tovar do 24 hodín, inokedy to môže byť až 15 pracovných dní. Ak si objednáte tovar, ktorý na sklade v čase objednávky nemáme, alebo máme iba čiastočné množstvo, budeme Vás kontaktovať a dohodneme termín dodania individuálne.

Možnosti dopravy v rámci Slovenskej republiky

 • V prípade platby vopred na účet je tovar odoslaný až po obdŕžaní platby kuriérskou službou GLS. Výhodou kuriérskej služby je, že Vás kuriér kontaktuje telefonicky a doručí balík na dohodnuté miesto. Balík Vám kuriérska spoločnosť doručí počas pracovnej doby. Ak sa počas dňa nachádzate v práci, zadávajte prosím adresu do práce. Za dopravu s platbou na účet v rámci SR účtujeme jednotnú sadzbu 3,49 €. Doručenie balíka kuriérom trvá max. 2 pracovné dni.
 • Na dobierku (platba v hotovosti). Pri tomto spôsobe platby účtujeme príplatok 1,50 €. Doručenie balíka kuriérskou službou GLS trvá max. 2 pracovné dni.

  Upozornenie: Za neprevzatie tovaru zaslaného kupujúcemu formou dobierky účtujeme kupujúcemu náklady na prepravné, ktoré nám vznikli v dôsledku zaslania tovaru ako aj jeho spätného doručenia. Prepravné je potrebné po obdržaní faktúry uhradiť vkladom, resp. prevodom na náš bankový účet.

Stav Vašej zásielky budete schopní sledovať on-line, pri odoslaní balíkov prostredníctvom kuriérskej služby GLS je k dispozícii služba Sledovanie pohybu zásielok (Track & Trace).

Osobný odber

V prípade záujmu si môžete tovar osobne vyzdvihnúť vo vopred dohodnutom termíne na adrese: Hlavná 76, 900 23 Viničné, Slovenská republika, sklad Musetti Slovakia s.r.o. Tovar nie je možné na mieste vybrať ani vyskúšať. Odberné miesto slúži iba na prevzatie vopred objednaného tovaru.

Zasielanie tovaru do Českej republiky

 • Tovar zasielame do Českej republiky kuriérskou službou GLS.
 • Spôsob platby: prevod na účet.
 • Cena doručenia kuriérskou službou GLS je 246 Kč.
 • Doručenie balíka kuriérom GLS trvá max. 2 pracovné dni.

Osobný odber a dobierku v Českej republike realizujeme na pobočkách spoločnosti Uloženka. Tovar nie je možné na mieste vybrať ani vyskúšať. Odberné miesto slúži iba na prevzatie vopred objednaného tovaru.

Tovar doručujeme na odberné miesta raz týždenne. Pobočku je možné vybrať vopred na internetovej stránke: http://www.ulozenka.cz/vydejni-a-podaci-mista.

V prípade platby vopred na účet je tovar odoslaný až po obdržaní platby. Za dopravu do všetkých pobočiek spoločnosti Uloženka s.r.o., uvedených na internetovej stránke http://www.ulozenka.cz/vydejni-a-podaci-mista doúčtujeme jednotnú sadzbu 72 Kč s podmienkou platby vopred na účet.

V prípade dobierky (platba v hotovosti) účtujeme poplatok 100 Kč, ktorý doplatíte na výdajnom mieste v Českej republike.

Doručenie balíka na pobočku spoločnosti Uloženka trvá 5-7 pracovných dní.

Upozornenie: Za neprevzatie tovaru zaslaného kupujúcemu formou dobierky účtujeme kupujúcemu náklady na prepravné, ktoré nám vznikli v dôsledku zaslania tovaru ako aj jeho spätného doručenia. Prepravné je potrebné po obdržaní faktúry uhradiť vkladom, resp. prevodom na náš bankový účet.

Našou snahou je dodržanie dodacích lehôt, uvedených v popise produktov, avšak nenesieme zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie, príp. stratu zásielky zavinené doručovateľom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou, ktorá spadá pod prípad vyššej moci,
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
 • poškodenie zavinené doručovateľom.

6. Spôsob platby

P o uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie o spracovávaní objednávky. Daňový doklad – faktúru Vám zašleme spolu s objednaným tovarom. Pri objednávkach v sume rovnej alebo vyššej ako 2.700 Kč si predávajúci vyhradzuje právo žiadať platbu bankovým prevodom vopred.

Ponúkame možnosti platieb na území Slovenskej republiky:

– Platba v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby GLS a pri osobnom odbere na sklade našej firmy. Za tovar platíte až pri jeho doručení/prevzatí.

– Bezhotovostná platba prostredníctvom prevodu na náš účet v Tatra banka, a.s., č. účtu: IBAN: SK59 1100 0000 0029 4106 4662 (EUR).

Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

– Platba priamym vkladom v Tatra banka, a.s., č. účtu: IBAN: SK59 1100 0000 0029 4106 4662 (EUR).

Pri platbe vopred bankovým prevodom tovar expedujeme požadovanou formou bezodkladne po obdržaní platby na náš bankový účet. Pri vklade peňazí v banke predávajúceho nabehne platba okamžite; v prípade transakcie medzi dvoma rôznymi bankami môže prevod peňazí trvať 3-4 dni.

Upozornenie: Pri platbe bankovým prevodom uvádzajte ako Konštantný symbol číslo “0308″ a ako Variabilný symbol uveďte číslo objednávky.

Ponúkame možnosti platieb na území Českej republiky:

– Platba v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby Uloženka s.r.o. Za tovar platíte až pri jeho prevzatí od doručovateľa.

– Bezhotovostná platba prostredníctvom prevodu na náš účet v Tatra banka, a.s., č. účtu: IBAN: SK59 1100 0000 0029 4106 4662 (EUR).

Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

Pri platbe vopred bankovým prevodom tovar expedujeme požadovanou formou bezodkladne po obdržaní platby na náš bankový účet. Pri vklade peňazí v banke predávajúceho nabehne platba okamžite; v prípade transakcie medzi dvoma rôznymi bankami môže prevod peňazí trvať 3-4 dni.

Upozornenie: Pri platbe bankovým prevodom ako Variabilný symbol uveďte číslo objednávky.

7. Záruka a reklamácia

K upujúci je povinný pred potvrdením prevzatia zásielky od prepravcu skontrolovať, či zásielka nenesie známky poškodenia, ktoré mohli vzniknúť pri preprave. Ak áno, je povinný skontrolovať, či neprišlo k poškodeniu tovaru. Každé poškodenie obalu je kupujúci povinný nahlásiť doručovateľovi a urobiť o ňom záznam na preberacom protokole aj v prípade, že na prvý pohľad nie je patrné poškodenie tovaru. O poškodení tovaru je povinný kupujúci informovať prepravcu i predávajúceho najneskôr do 24 hodín od prevzatia zásielky. Za škodu spôsobenú pri preprave tovaru zodpovedá prepravca.

Pred prvým použitím kupujúci je povinný preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na použitie a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Pre úspešné spracovanie reklamácie, zistené vady oznámte čo najskôr predávajúcemu e-mailom na adresu info@babyparadise.cz. Reklamácia by mala obsahovať najmä nasledovné informácie:

 • názov, prípadne typ tovaru, ktorý reklamujete
 • dôvod reklamácie – stručný popis chyby tovaru, najlepšie s priloženou fotografiou
 • dátum nákupu – číslo objednávky

Následne sa zaväzujete dodržať nasledovné podmienky pre zaslanie reklamovaného tovaru:

 • tovar doručte na adresu predávajúceho. Pre urýchlenie procesu vyriešenia Vašej reklamácie poprosím o zaslanie tovaru na náš sklad, ktorý sa nachádza na adrese: Hlavná 76, 900 23 Viničné, Slovenská republika, Musetti Slovakia s.r.o.
 • tovar odporúčame poslať doporučene; reklamovaný tovar zaslaný na dobierku nebude akceptovaný
 • k tovaru priložte daňový doklad, ktorý ste obdŕžali s tovarom, a kópiu ústrižku od doručovateľa

elektronický obchod poskytuje nasledovný spôsob odškodnenia:

 • výmena reklamovaného tovaru za rovnaký tovar (kus za kus)
 • výmena reklamovaného tovaru za iný tovar (do hodnoty reklamovaného tovaru)
 • vrátenie peňazí v hodnote tovaru

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky.

Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho, nebude prijatý! Spiatočnú cestu (po vybavení oprávnenej reklamácie) hradí predávajúci. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar na náklady a riziko kupujúceho zaslaný na jeho uvedenú adresu.

Upozornenie: Záručná doba poskytovaná pri predaji je 24 mesiacov odo dňa nákupu, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonom stanovená záruka sa nevzťahuje na vonkajšie poškodenie výrobku (napríklad náraz) na škody spôsobené zákazníkom a to používaním, ktoré je v rozpore s návodom od výrobcu, škody spôsobené používaním, ktoré bráni dobrému zachovaniu tovaru, škody spôsobené využívaním k obchodným účelom, škody spôsobené používaním nezodpovedajúcich prídavných zariadení, doplnkov alebo nezodpovedajúceho spotrebného materiálu.

8. Ochrana osobných údajov

Ú daje, ktoré poskytnete sú nevyhnutné pre spracovanie a doručenie objednávky, vystavenie faktúry. Pokiaľ tieto údaje neposkytnete, budeme nútení objednávku zrušiť. Pri registrácii na stránky elektronického obchodu sa zaväzujete poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami a podmienkami užívania stránok.

Vami poskytnuté dáta sú chránené pred zneužitím a nie sú poskytované tretiemu subjektu, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky (napr. banka, s ktorou spolupracujeme, doručovateľské spoločnosti). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

Svoje údaje a ďalšie nastavenia (napr. prihlásenie k odoberaniu noviniek) môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení sa na svoje konto. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, je potrebné požiadať o to e-mailom. Vaše konto tak bude zrušené.

Užívaním elektronického obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií za vyššie stanovených podmienok.

9. Ochrana autorských práv

C elý obsah internetovej stránky www.babyparadise.cz, vrátane informačných stránok, fotiek, popisov, grafík, zvukových záznamov, ochranných známok tvorí predmet intelektuálneho vlastníctva spoločnosti Musetti Slovakia alebo jej partnerov. Spoločnosť Musetti Slovakia si vyhradzuje všetky práva spojené s kopírovaním a rozširovaním akejkoľvek časti stránky. Tvorba internetovej stránky a jej štruktúra podliehajú osobitnej ochrane podľa zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, a nemôže byť po častiach ani ako celok skopírovaná. Neoprávnený zásah do práv intelektuálneho vlastníctva má trestnoprávne a občianskoprávne následky.